Statybos leidimas » Dokumentai leidimui gauti

Architektai, Namu projektai, Statybos leidimas
Architektai, Namu projektai, Statybos leidimas

Statybos leidimas statyti naują statinį gaunamas pateikiant šiuos dokumentus:
– Prašymas.
– Statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.
– Jei ekspertizė yra privaloma, statybos projekto ekspertizės aktas.
– Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
– Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
– Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype ar teritorijoje, taip pat jeigu kitą žemės sklypą ar teritoriją numatoma laikinai naudoti statybos metu, reikalinga sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

Rašytiniam pritarimui statinio projektui gauti be aukščiau paminėtų dokumentų dar turi būti pateikiami šie dokumentai:
– Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus statinių griovimo atvejus.
– Statinio bendraturčių sutikimas.
– Jeigu statinius numatoma statyti ar rekonstruoti statytojo (užsakovo) nevaldomame nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise žemės sklype ar teritorijoje, o taip pat jeigu kitą žemės sklypą ar teritoriją numatoma laikinai naudoti statybos metu, – reikalinga sutartis (sutikimas) su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
– Kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ji yra privaloma).

Prašymas ir kiti dokumentai gali būti pateikiami nuotoliniu būdu ir įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas, patikrina:
  – ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais.
  – ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai.
  – ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento reikalavimus.
  – ar prašyme nurodytas statytojas (užsakovas) turi teisę būti statytoju.
  – ar prašyme nurodyti visi naujai statomų pastatų rodikliai.
Jei trūksta informacijos, apie tai prašymo pateikėjas yra informuojamas. Jei įvykdyti nurodyti reikalavimai, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal nurodytą kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatyme nustatytiems reikalavimams. Per nustatytą projekto patikrinimo terminą (įskaitant termino pratęsimą) subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo projektui), laikoma, kad projektui subjektas pritaria. Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas, praneša ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) ir apie tai prašymo pateikėjas automatiškai yra informuojamas el. paštu.

Mūsų paslaugos, Statybos leidimas, Dokumentu pateikimas leidimui gauti

Atstovaujame statytojus statybos leidimams gauti visoje Lietuvoje. Dirbame su visomis LT miestu savivaldybėmis. Turime visus leidimus ir sertifikatus teikti statybos leidimu prašymams elektroniniu būdu ir popieriniu variantu.

 

Palikite užklausą dabar  Užsakyti paslaugą   Jus taip pat galite  Užduoti klausymą į kuri mes jums atsakysime per artimiausias 24 valandas.

Mūsų specialistai jums padės

Jei negalite apsispręsti? susisiekite su mumis telefonu,  +370 6168 0486  kad galėtume įvertinti darbų apimti ir pasiūlyti jums geriausia kainą.

Leave a reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *