Pastato pridavimas

Namo ir pramoninės paskirties Pastato pridavimas

Komercinio pastato pridavimas ar jūsų gyvenamojo namo pastato pridavimas vyks be rūpesčių, sklandžiai ir kiek įmanoma greičiau, jei pasitikėsite mūsų kompanijoje dirbančiais specialistais. Mes galime pasiūlyti visiškai pilną namo pridavimo ir pramoninės paskirties statiniu pridavimo paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų paruošimas ir tvarkymas, norint 100% įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

Pastato pridavimas paslaugas teikiame visoje Lietuvoje

Visu tipu gyvenamiesiems pastatams, pramoninės paskirties statiniams, kuriems taikomi kitokie reikalavimai, (pvz., angarų statyba), visas šias žemiau įvardintas paslaugas ir kitas paslaugas būtinus namo pridavimui ar pramoninės paskirties statinio pridavimui, atliekame visoje Lietuvoje.

1, Baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas.
Nekilnojamojo turto registrui reikia pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, o Registrų centrui prašymą kartu su statinio kadastro duomenų byla ir statybos užbaigimą patvirtinančiais dokumentais. Prie prašymo reikalinga pridėti ir kitus reikalingus dokumentus. Baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas atliekamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto įstatymu, Statybos įstatymu bei Nekilnojamojo turto registro nuostatais.

2, Rekonstruoto statinio įteisinimas ir namo pridavimas.
Namo rekonstrukcijos įteisinimas vykdomas patvirtinant jo atitiktį projektui su visomis prieš tai projektą derinusiomis įstaigomis – skirstomaisiais tinklais, projektuotojais, gaisrininkais bei statybos inspekcija. Prieš įteisinant reikalinga atlikti pastato inventorizacija. O priduodant namą atitinkamai sudarytai komisijai turi būti pateikiama daugybė reikalingų dokumentų. Dažniausiai rekonstruoto statinio įteisinimo ir namo pridavimo procedūras atlieka patyrę ir profesionalūs savo srities specialistai, tuomet visi veiksmai vyksta greitai ir sklandžiai.

3, Statinių paskirties pakeitimas ir įteisinimas.
Statinio paskirties pakeitimas yra vykdomas vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu, Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka, naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.

Šios procedūros metu Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys pakeičiami tuomet, kai nekilnojamojo daikto savininkas pateikia prašymą, matininkų parengtą atnaujintą kadastro duomenų bylą ir paskirties pakeitimą patvirtinančius dokumentus.

4, Žemės sklypų paskirties keitimas.
Siekiant pakeisti žemės sklypo paskirtį, pirmiausia būtina išsiaiškinti, ar toje vietoje apskritai galimas paskirties keitimas. Tai padaryti galima susipažinus su detaliaisiais vietos / teritorijos planais ir pasižiūrėjus, kokios paskirties vieta (urbanistinė, gyvenamoji ar t. t.) numatyta konkrečiai teritorijai.
Iš esmės žemės sklypo paskirties keitimo procedūra pradedama pateikiant sklypo dokumentus (Registrų centro išduotas išrašas, sklypo planas bei prašymas pakeisti žemės sklypo paskirtį) konkrečios savivaldybės administracijai. Pastaroji išnagrinėja prašymą ir išduoda leidimą (raštą) keisti žemės sklypo paskirtį, jei tam neprieštarauja rajono bendrojo plano nuostatos ar kiti teritorijų planavimo dokumentai. Gavus konkrečios savivaldybės administracijos leidimą (raštą), jį reikia pristatyti Registrų centrui ir užregistruoti. Galiausiai reikia kreiptis į geodezinius darbus atliekančius specialistus, kurie profesionaliai atliks būtinus galutinius veiksmus – padalins sklypą ir pertvarkys jo projektą, tam, kad tolimesnis namo pridavimas praeitų sklandžiai.

5, Žemės sklypų detaliųjų planų rengimas.
Ši procedūra reikalinga, kai reikia padalinti, perdalinti ar sujungti žemės sklypus, taip pat kai yra kompleksiškai planuojamos teritorijos. Kad planas būtų parengtas tinkamai, privalu atlikti tikslius matavimus ir išnagrinėti jau esamus detaliuosius planus. Rengiant detalųjį planą atsižvelgiama ir remiamasi daugybe dokumentų: raštu (su planavimo tikslais ir pagrindimais), brėžiniais (teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys, statinių vizualizacija ir kt.) su teritorijų tvarkymo ir naudojimo sąlygomis, kitais būtinais procedūrų dokumentais.

Tam, kad namo pridavimas praeitų sklandžiai, žemės sklypo detalųjį planą turi sudaryti: planavimo sąlygų sąvadas, planavimo užduotis, viešojo svarstymo ataskaita, pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei apskrities viršininko administracijos patikrinimo aktas. Jei reikia, gali būti pridedami ir kiti papildomi dokumentai (pavyzdžiui, planuojamos teritorijos maketas, rengiamų steigti gatvių išklotinės ir kt.). Kokybiškai sutvarkyti visus dokumentus ir tinkamai parengti detalųjį planą gali tik kvalifikuoti ir profesionalūs šios srities specialistai.

6, Nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimas
Tokia procedūra numatoma Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, tačiau tik tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame yra savavališka (nelegali, neregistruota) statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba arba statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus, bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Tokiais atvejais prireikia rengti padarinių šalinimo projektą / rekonstravimo projektą, nurodant, kad yra atlikti savavališki sprendiniai. Nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimą galima atlikti dviem būdais – savarankiškai arba patikint šią procedūrą kvalifikuotiems specialistams. Pastarasis sprendimas leidžia išvengti didesnių nesklandumų.

7, Kadastrinių matavimų inventorinių bylų sudarymas
Statinių kadastriniai matavimai parodo realų nekilnojamojo turto (daikto) dydį, fizinę būklę, vertę, buvimo vietą ir kitus svarbius objekto rodiklius. Atlikus kadastrinius matavimus, yra suformuojama kadastro duomenų byla, kurią gauna užsakovas ir su kuria turi kreiptis į Statybų inspekciją. Kadastriniai matavimai atliekami, kai statinys naujai pastatytas, rekonstruotas, jam atliktas kapitalinis remontas ar pertvarka, kai norima statinį įkeisti bankui, kai statinį reikia padalyti, kai reikia suformuoti naujus turto objektus.

8, Inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų sudarymas
Ši procedūra atliekama griežtai laikantis Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento.

9, Sandarumo testas
Tai procedūra, kurios metu ištiriama ir nustatoma, koks yra pastato sandarumo lygis ir (jei yra) nurodomos nesandarios pastato vietos. Testo metu būtina atlikti pastato vidinės erdvės ploto ir tūrio matavimus, vidaus ir išorės slėgio matavimus, vidaus ir išorės temperatūros matavimus, išorės vėjo greičio matavimus bei oro pasikeitimo patalpose nustatymus. Gautus rezultatus būtina palyginti su Lietuvoje galiojančiais techniniais standartais ir juose pateiktomis sandarumo normomis. Tam, kad namo pridavimas praeitų sklandžiai, galiausiai privaloma parengti išsamią ataskaitą, kuri pateikiama klientui. Šios procedūros nauda akivaizdi – sužinomos nesandarios vietos ir sandarinimo poreikis. Kitaip tariant suteikiama galimybė susitvarkyti statinį ir paversti jį ne tik komfortiškesniu, bet ir ekonomiškesniu. Sąžiningai, kruopščiai ir profesionaliai atlikti sandarumo testą gali tik kvalifikuoti specialistai ir oficialios įmonės, dirbančios tik su profesionalia modernia įranga, sukaupusios vertingos patirties ir turinčios būtinų žinių. Tinkamai pasirinktos sandarumo testo priemonės užtikrina nepriekaištingai parengtą detalią (išsamią) ataskaitą, padidina galutinio rezultato vertę ir užtikrina, jog namo pridavimas būtų atliktas iki galo.

10, Akustiniai tyrimai – garso matavimai
Nustato statinio ar jo dalių faktinę garso klasę. Atliekami akustiniai tyrimai apima pastato vidinių ir išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimą, perdangų smūgio garso izoliavimą, aidėjimo trukmę, aplinkos triukšmą. Tyrimai turi būti atlikti kruopščiai ir atsakingai, kad būtų užtikrinta, jog triukšmo lygis nekelia grėsmės pastate esančių žmonių sveikatai, kad atitinka jų darbui ar poilsiui būtinas patogias aplinkos sąlygas.

11, Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
Procedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė (nuo aukščiausios A++ iki žemiausios, priskirtos neefektyviam pastatui, – G) bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Tai labai svarbi procedūra, nes atskleidžia pastato ekonomiškumą.

12, Deklaracijos pateikimas Statybų inspekcijai
Sutvarkomos visos būtinos procedūros, reikiamu metu ir pagal reikalavimus pateikiami dokumentai Statybų inspekcijai.

13, Deklaracijos, patvirtinančios baigtinę statybą, pateikimas ir registravimas Registrų centre
Tai paskutinė procedūra, po kurios įgaunama statinio nuosavybės teisė.

 

Jei turite klausimų, ar norite tiesiog pasikonsultuoti, nedvejodami skambinkite mums telefonu +370 6168 0486

 
arba  užduokite klausymą mums  į kuri jums atsakysime per artimiausias 24 valandas. 

 

One Comment
  1. Pastato pridavimas daug pigiau kainuoja, kai tai daro specialistai, tai mes isitikinome patys. Esame dėkingi JNT Projektai kolektyvui, už kokybiška darbą

Leave a reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *