Namo projektas, Statybos leidimas

Namo projektas – Namo projektą sudaro detalūs brėžiniai, kuriais remiantis yra statomas namas. Praktikoje tai yra planas ir instrukcija statybininkams, kaip turi būti statomas namas.
Namo projektą sudaro šie architektų bei inžinierių paruošti dokumentai: namo architektūrinės ir konstrukcinės dalių projektas, projektavimo sąlygų sąvadas, inžinerinių tinklų projektas.
Namų projektai paprastai skiriami į dvi rūšis – tipiniai namų projektai ir individualūs namų projektai.

Namo projektas » Statybos leidimas.

Statyboms pradėti reikalingas statybos leidimas
Statybos leidimas gaunamas Savivaldybėje suderinus namo techninį projektą.

Statybos leidimas gaunamas (statyti naują statinį, rekonstruoti, atnaujinti, modernizuoti statini) Savivaldybės administracijoje statytojui pateikus šiuos dokumentus:
1. Prašymas.
2. Statinio projektas.
3. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu.
4. Statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė yra privaloma).
5. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
6. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas.
7. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
8. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
9. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo.
10. Inžinerinių tinklų Projektai.

Statybos leidimas neišduodamas, jeigu:

  1. Pateikti ne visi reikiami dokumentai.
    2. Pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
    3. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos yra gauta informacija, kad žemės sklype (ar žemės sklypo dalyje, jeigu žemės sklypą nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys), dėl kurio prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, yra nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti.
Leave a reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *