Namo pridavimas dokumentai

Namo pridavimas dokumentai – Norint įregistruoti baigtą statyti gyvenamąjį namą, Registrų centrui reikės pateikti pastato kadastro duomenų bylą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtintą deklaraciją apie statybos užbaigimą ir atnaujintą žemės sklypo planą, o norint patvirtinti deklaraciją, Statybos inspekcijai reikia pateikti atitinkamus dokumentus.

Mūsų telefonas +370 6168 0486 užsisakyti paslaugas ar tiesiog pasikonsultuoti

Mes siūlome pastato pridavimo paslaugas, į kurį įeina visų reikalingų dokumentų tvarkymas, norint įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

arba palikite  Užklausą dabar  į kuri jums atsakysime per 24 valandas. 

Namo pridavimas dokumentai

Pastatu pridavimuose yra savi niuansai, kuriuos reikia žinoti, kad sėkmingai butu priduotas pastatas. Išvardijome beveik visus dokumentus reikalingus pastato pridavimui. Jūsų pastatui priduoti gal kai kuriu dokumentu nereikės, tai priklauso nuo daugelio faktorių.

 

Architektai, projektavimas, Namu projektai, Namo pridavimas dokumentai
Architektai, projektavimas, Namu projektai, Namo pridavimas dokumentai

– Pastato kontrolinę geodezinę nuotrauką,
– Inžinerinių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką,
– Pastato energetinio naudingumo sertifikatas,
– Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena,
– Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, kopijos,
– Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos, (kai tokie yra)
– Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos, (kai neišlaikyti normatyviniai atstumai nuo sklypo ribų)
– Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija, (kai pateikia paveldėtojas)
– Deklaracija apie statybos užbaigimą,
– Statybos leidimo skenuota kopija,
– Statinio techninio ir darbo projekto kopijos kompiuterinė laikmena,
– Statinio kadastro duomenų bylų skenuotos kopijos,
– Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų skenuotos kopijos,
– Rašytinių pritarimų skenuotos kopijos,
– Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą skenuota kopija,
– Statinių geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis),
– Pastatų energinio naudingumo sertifikato skenuota kopija (kai yra privalomi),
– Pastatų garso klasifikavimo protokolų skenuotos kopijos (kai yra privalomi),
– Pažyma apie statinio atitiktį projektui skenuota kopija,
– Kitų Statytojų, nurodytų statybą leidžiančiame dokumente (jei jų yra), įgaliojimų Statytojui pateikti prašymą kopijos.

Jei norite pigiau ir be rūpesčiu įteisinti savo statybas, kreipkitės į mus. Profesionaliai pasirūpinsime Jūsų nuosavybę patvirtinančiais dokumentais.