Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje;
Padalijant žemės sklypus į atskirus žemės sklypus;
Atidalijant bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, jas suformuojant kaip atskirus žemės sklypus;
Sujungiant kelis žemės sklypus į vieną žemės sklypą...
Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant...
Gyvenamiesiems ir sodo pastatams.Pagalbinio ūkio pastatams.Įvairių paskirčių negyvenamiesiems pastatams.Butams ir negyvenamosioms patalpoms.Inžineriniams tinklams ir statiniams.