Namo pridavimas, senų pastatų pridavimas. Sutvarkome visus dokumentus ir padedame užregistruoti. Senų statinių savininkų įpėdiniai privalo papildomai pateikti dokumentus, patvirtinančius jų, kaip įpėdinių, teisinį statusą.
Gyvenamųjų namų, sodų, sandėlių, kitos paskirties pastatų, ūkininko sodybų projektavimas.Architektūriniai projektai jūsų verslui.Pastato ar jo patalpų formavimas turto vienetais.Pastato ar patalpos paskirties keitimas.Projektų derinimas, statybos leidimo išėmimas.
Sutvarkysime paveldėjimo, įregistravimo, įteisinimo ir visus kitus dokumentus notariniam sandoriui.
Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant...
Gyvenamiesiems ir sodo pastatams.Pagalbinio ūkio pastatams.Įvairių paskirčių negyvenamiesiems pastatams.Butams ir negyvenamosioms patalpoms.Inžineriniams tinklams ir statiniams.