Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą.Sutarties pasirašymas;
Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
Pastato apžiūra;
Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
Energinio naudingumo skaičiavimas...