Namo pridavimas, senų pastatų pridavimas. Sutvarkome visus dokumentus ir padedame užregistruoti. Senų statinių savininkų įpėdiniai privalo papildomai pateikti dokumentus, patvirtinančius jų, kaip įpėdinių, teisinį statusą.
Sutvarkysime paveldėjimo, įregistravimo, įteisinimo ir visus kitus dokumentus notariniam sandoriui.
Gyvenamųjų namų, sodų, sandėlių, kitos paskirties pastatų, ūkininko sodybų projektavimas.Architektūriniai projektai jūsų verslui.Pastato ar jo patalpų formavimas turto vienetais.Pastato ar patalpos paskirties keitimas.Projektų derinimas, statybos leidimo išėmimas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.
        Priklausomai nuo planavimo tikslų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai skirstomi į:
         – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti...
Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje;
Padalijant žemės sklypus į atskirus žemės sklypus;
Atidalijant bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, jas suformuojant kaip atskirus žemės sklypus;
Sujungiant kelis žemės sklypus į vieną žemės sklypą...
Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą.Sutarties pasirašymas;
Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
Pastato apžiūra;
Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
Energinio naudingumo skaičiavimas...
Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant...
Gyvenamiesiems ir sodo pastatams.Pagalbinio ūkio pastatams.Įvairių paskirčių negyvenamiesiems pastatams.Butams ir negyvenamosioms patalpoms.Inžineriniams tinklams ir statiniams.